Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetových stránek - svetdovolene.cz, svet-dovolene.cz a gotravel.cz


I. Úvodní ustanovení

1) Internetové stránky www.svetdovolene.cz, www.svet-dovolene.cz a www.gotravel.cz. (dále jen „stránky“) provozuje společnost Světdovolené.cz s.r.o., sídlem Fryčovice 664, PSČ 739 45, (dále jen „provozovatel“).

2) Provozovatel je dle příslušných ustanovení zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn provozovat cestovní agenturu.

II. Rezervace zájezdu

1) Provozovatel na základě platných smluv zprostředkovává prodej zájezdů vybraných českých cestovních kanceláří (dále jen „CK“). Provozovatel nabízí zájezdy, které jsou zveřejněny na internetových stránkách www.svetdovolene.cz, svet-dovolene.cz a www.gotravel.cz. Provozovatel rovněž nabízí i aktuální nabídky CK, které na zmiňovaných stránkách nejsou dosud zveřejněny. Provozovatel neodpovídá za správnost údajů poskytnutých CK.

2) Provozovatel zprostředkovává prodej zájezdů za ceny dané pořádajícími CK.

3) Rezervaci může klient realizovat:

a) vyplněním objednávky na internetových stránkách www.svetdovolene.cz, www.svet-dovolene.cz nebo www.gotravel.cz.

b) telefonicky, na čísle 734 20 30 56.

c) prostřednictvím chatu

4) Po provedení rezervace je klient nejpozději následující pracovní den kontaktován provozovatelem a informován o náležitostech vztahujících se k vybranému zájezdu a je mu navrhnut postup pro uzavření cestovní smlouvy.

5) Smluvním partnerem klienta je pořádající CK. Veškeré náležitosti ve věci rozsahu služeb, plateb, změn ve smlouvě, storna zájezdu a vrácení peněz, odstoupení od cestovní smlouvy a vyplacení odstupného, storno poplatků, reklamační řád a obsah cestovní smlouvy se řídí obchodními podmínkami pořádající CK. Provozovatel není odpovědný za jakékoliv nároky klienta spojených s rezervací nebo koupí zájezdu a není oprávněn tyto nároky vyřizovat.

6) Provozovatel nezodpovídá za nesoulad informací a údajů v elektronické databázi i na stránkách provozovatele se stavem u CK, jakož i za následky vyvolané jejich případnou změnou.

7) Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu cen zájezdů, termínů jejich konání a dalších náležitostí zájezdů a informací o nich uvedených v elektronické databázi i na stránkách provozovatele, a to i na opakovanou změnu, jakož i na změnu skutečností specifikovaných v ust. § 10 zákona č. 159/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

8) Vymezení, charakter, jakož i obsah zájezdu a plnění s tím souvisejících je specifikován, upraven a dohodnut pouze účinnou cestovní smlouvou uzavřenou mezi klientem a CK.

9) Provozovatel poukazuje na možnost, že kategorizace hotelu v její elektronické databázi nebo na jejich stránkách nemusí být totožná se zařazením hotelu do příslušné kategorie v místě konání zájezdu. Kategorizace hotelů se liší s ohledem na platné předpisy a standardy na území státu, na němž se nachází. Klient bere tuto skutečnost na vědomí, je s ní srozuměn a učiní-li objednávku zájezdu, tak s vědomím těchto skutečností.

10) Slevy, jež mohou být klientovi poskytnuty, budou poskytnuty na základě předchozího požadavku na jejich uplatnění učiněném klientem. Zpětně se slevy neposkytují.III. Zpracování osobních údajů

1) Klient, tím že provedl nezávaznou rezervaci způsobem specifikovaným v odst. II, 3 a, b, c uděluje provozovateli souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů. Tyto údaje budou zpracovány pro účely poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu.

2) Provozovatel je správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě.

3) Provozovatel si vymiňuje oprávnění zpřístupnit zpracovávané osobní údaje klienta partnerským společnostem GO parking s.r.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Sokolovská 394/17, PSČ 186 00, IČ 28980158 a MATT Real invest s.r.o., sídlem Fryčovice 664, PSČ 739 45, IČ 27815510.

5) Klient bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, svůj souhlas může kdykoliv písemně odvolat a má právní nárok dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, na opravu svých osobních údajů a jejich likvidaci.

6) Klient uděluje provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení na poskytnutou e-mailovou adresu, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do písemného odvolání souhlasu klientem.

Světdovolené.cz s.r.o.